Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Vision & Mission

Content Not Available

Vision & Mission

ମିଶନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ

“ଏକ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯାହାକି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସଚେତନ, ଯେଉଁଠାରେ ସହଯୋଗର ଆତ୍ମା ​​ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନେ ବାଧାବିଘ୍ନ କିମ୍ବା ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବିନା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦକ୍ଷ, ଯେଉଁଠାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା | ”

ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଲିଙ୍ଗଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଓଡିଶାକୁ ସମାନ ସୁଯୋଗର ଏକ ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ମିଶନ୍ ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧତା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି।