Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ

Content Not Available

ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ

ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକୁ ପ୍ରି-ସ୍କୁଲ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଣ

ପ୍ରି-ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆଇସିଡିଏସ ସ୍କିମ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସେବା ପ୍ୟାକେଜ୍ ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ | ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି | ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଗୁଡିକ ଏଡବ୍ଲୁସି ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରି-ସ୍କୁଲ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏସଏଚଜି / ଫେଡେରେସନ୍ ସହିତ ଜଡିତ |

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକ:

  • ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ରାକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ୨୦୧୯-୨୦  ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଶୁ ପୁଷ୍ଟିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରି-ସ୍କୁଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ କ୍ରୟ କରାଯାଇ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି |
  • ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ ୨୦.୨୪ ଲକ୍ଷ ପ୍ରି-ସ୍କୁଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ ରଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୨ ସେଟ୍ ପ୍ରି-ସ୍କୁଲ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି |
  • ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଇବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ |