Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Guidelines

Content Not Available

Guidelines

Sr. No. Title Details/Download
1 ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ରାକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଶିଶୁ ପୋଶକ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଡବ୍ଲୁସି ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ କ୍ରୟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ | Download(1.93 MB) ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ରାକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଶିଶୁ ପୋଶକ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଡବ୍ଲୁସି ରେ  ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ କ୍ରୟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ |
2 ଓଏସସିଏସସି ଲିମିଟେଡ୍ / ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିର ପ୍ୟାଡି କ୍ରୟ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଡବ୍ଲୁଏସଏଚଜି / ଏସଏଚଜି ଫେଡେରେଶନର ଚୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(675.25 KB) ଓଏସସିଏସସି ଲିମିଟେଡ୍ / ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିର ପ୍ୟାଡି କ୍ରୟ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଡବ୍ଲୁଏସଏଚଜି / ଏସଏଚଜି ଫେଡେରେଶନର ଚୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
3 ମିଶନ୍ ଜୀବିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଚୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(2.48 MB) ମିଶନ୍ ଜୀବିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଚୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
4 ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏସଏଚଜି / ଏସଏଚଜି ଫେଡେରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମିଡ୍-ଡେ-ମିଲ୍ (ଏମଡିଏମ) ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ଏସଏଚଜି / ଏସଏଚଜି ଫେଡେରେସନ୍ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା | Download(5.66 MB) ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏସଏଚଜି / ଏସଏଚଜି ଫେଡେରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମିଡ୍-ଡେ-ମିଲ୍ (ଏମଡିଏମ) ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ଏସଏଚଜି / ଏସଏଚଜି ଫେଡେରେସନ୍ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା |
5 ଏଫଏଆରଡି ବିଭାଗ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଏସଏଚଜି ଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ ଏବଂ ଯୋଗଦାନ | Download(2.46 MB) ଏଫଏଆରଡି ବିଭାଗ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଏସଏଚଜି ଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ ଏବଂ ଯୋଗଦାନ |
6 ପନିପରିବା, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ, ଏସଏସଡି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁକୁଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଚୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(830.39 KB) ପନିପରିବା, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ, ଏସଏସଡି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁକୁଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଚୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
7 ଏସଏସଡି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଚୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(680.46 KB) ଏସଏସଡି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଚୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
8 ଆୟ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନା - ଓଏସଏଫଡିସି ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ଏସଏଚଜି (ଏସସି, ବିପିଏଲ) ଚୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(2.41 MB) ଆୟ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନା - ଓଏସଏଫଡିସି ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ଏସଏଚଜି (ଏସସି, ବିପିଏଲ) ଚୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
9 “ଜିରୋ ବଜେଟ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷ” ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଚୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(5.6 MB) “ଜିରୋ ବଜେଟ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷ” ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଚୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
10 ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାପନା, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରର ଉଦ୍ୟୋଗୀ (ଭିଏଲଇ) ସହରୀ ସ୍ତରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ (ୟୁଏଲଇ) ଭାବରେ ଏସଏଚଜି ଚୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(440.61 KB) ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାପନା, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରର ଉଦ୍ୟୋଗୀ (ଭିଏଲଇ) ସହରୀ ସ୍ତରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ (ୟୁଏଲଇ) ଭାବରେ ଏସଏଚଜି ଚୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
11 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲିଂ ଏବଂ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ (ଡିସ୍କମ୍) ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର୍ଜ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଡବ୍ଲୁଏସଏଚଜିଏସଏଚଜି ଫେଡେରେସନ୍ ର ଚୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(1.24 MB) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲିଂ ଏବଂ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ (ଡିସ୍କମ୍) ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର୍ଜ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଡବ୍ଲୁଏସଏଚଜିଏସଏଚଜି ଫେଡେରେସନ୍ ର ଚୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
12 କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଚୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(3.07 MB) କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଚୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
13 ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ (ଏଫପିଏସ) ଭାବରେ ଏସଏଚଜିଏସଏଚଜି ଫେଡେରେଶନର ଚୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା | Download(614.09 KB) ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ (ଏଫପିଏସ) ଭାବରେ ଏସଏଚଜିଏସଏଚଜି ଫେଡେରେଶନର ଚୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା |
14 ଏଚ ଓ ଏଫଡବ୍ଲୁ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ର ଚୟନ | Download(189.15 KB) ଏଚ ଓ ଏଫଡବ୍ଲୁ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ର ଚୟନ |
15 ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରହର ଓ ୱାର୍ଡ ସେବା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ | Download(440.54 KB) ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରହର ଓ ୱାର୍ଡ ସେବା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ |
16 ଓଡିଶା ପିଭିଟିଜି ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଜୀବିକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ (ଓପିଇଏଲଆଇପି) ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ | Download(1.52 MB) ଓଡିଶା ପିଭିଟିଜି ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଜୀବିକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ (ଓପିଇଏଲଆଇପି) ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ |
17 ଏଫଇ ଓ ସିସି ବିଭାଗ କାମ୍ପା ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଚୟନ ପାଇଁ ମିଳିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(3.73 MB) ଏଫଇ ଓ ସିସି ବିଭାଗ କାମ୍ପା ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏସଏଚଜି  ଚୟନ ପାଇଁ ମିଳିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
18 ଓଟିଇଏଲପି ପ୍ଲସ୍ (ଓଡିଶା ଆଦିବାସୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଜୀବିକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ) ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ | Download(2.84 MB) ଓଟିଇଏଲପି ପ୍ଲସ୍ (ଓଡିଶା ଆଦିବାସୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଜୀବିକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ) ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ |
19 ହସ୍ତତନ୍ତ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ରେଶମ ଚାଷ ସେକ୍ଟର, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏସଏଚଜି ଚୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(1.74 MB) ହସ୍ତତନ୍ତ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ରେଶମ ଚାଷ ସେକ୍ଟର, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏସଏଚଜି ଚୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
20 ପିଆର ଏବଂ ଡିଡବ୍ଲୁ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେବା ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ର ଚୟନ | Download(5.32 MB) ପିଆର ଏବଂ ଡିଡବ୍ଲୁ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେବା ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ର ଚୟନ |