Skip to main content

ଆର୍କାଇଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ |

Content Not Available

ଆର୍କାଇଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ |

News
Sr. No. Title Details/Download Publish Date
1 ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଜିପିରେ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ହେଲା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ 24/08/2021
2 ଗଞ୍ଜାମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ସମନ୍ୱୟ ମେଳା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ 19/08/2021
3 କୁକୁଡାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ମେଗା ଋଣ ମେଳା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ 19/08/2021
4 ମିଶନ୍ ଶକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଳ ସଂଚୟନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜଡିତ ହେବେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ 24/04/2021
5 ମିଶନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ 09/04/2021
6 ଗଞ୍ଜାମର ହିଞ୍ଜିଳିକଟ ରେ ମେଗା ସମନ୍ୱୟ ମେଳା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ 19/08/2020